Projekt Malí olympionici

V roku 2020 sa nám v partnerstve materskej školy A.Bernoláka v Detve, Občianskeho združenia Aktívne mesto a Mesta Detva podarilo implementovať projekt zameraný na aktivity detí predškolského veku s názvom „Malí olympionici“. Cieľ projektu na rozvoj telovýchovy, športu a pohybovej aktivity s rozšírením o nový záhradný mobiliár vyšiel podľa našich predstáv. V mesiacoch apríl až september 2020 sme realizovali projekt s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019. Spolu s dofinancovaním z vlastných zdrojov, zdrojov zriaďovateľa a zapojením dobrovoľníckych aktivít sme vybudovali štyri hracie prvky umiestnené v záhrade materskej školy. Okrem investičných aktivít sme rozšírili aj kvalitu a početnosť akcií pre svoje deti, či ostatné deti predškolského veku z Detvy v „medziškôlkových“ podujatiach organizovaných MŠ Bernoláka. Celkový plán projektu nám v niekoľkých ohľadoch skomplikovala epidemiologická situácia na Slovensku, no akonáhle bude organizácia verejných podujatí povolená, určite investujeme všetky dostupné zdroje na dobehnutie zameškaných aktivít. V budúcnosti máme v pláne dopĺňať ihrisko o ďalšie prvky v nadväznosti na organizované aktivity.

Fotodokumentácia nainštalovaných hracích prvkov v areáli MŠ A.Bernoláka v Detve

(šplhacia zostava s dopadovou plochou, sedací kolotoč, preliezací psík so sieťou, lanový rebrík)

Mapovanie potrieb mladých ľudí

Združenie informačných a poradenských centier so sídlom v Prievidzi v spolupráci s našim Oz Aktívne mesto zisťuje potreby mladých ľudí, ich prístup k informáciám ako aj odpovede na iné dôležité témy, ktoré sú pre mladých ľudí na celom Slovensku dôležité. Pomôžte nám rozširovať tento dotazník medzi mladých a opýtať sa ich na niekoľko otázok. O výsledkoch budeme informovať po celoslovenskom vyhodnotení.

https://www.survio.com/survey/d/G5O1K1S3E5C9K7L7V

v offline verzii je k dispozícii na URL vyššie ..