Mapovanie potrieb mladých ľudí

Združenie informačných a poradenských centier so sídlom v Prievidzi v spolupráci s našim Oz Aktívne mesto zisťuje potreby mladých ľudí, ich prístup k informáciám ako aj odpovede na iné dôležité témy, ktoré sú pre mladých ľudí na celom Slovensku dôležité. Pomôžte nám rozširovať tento dotazník medzi mladých a opýtať sa ich na niekoľko otázok. O výsledkoch budeme informovať po celoslovenskom vyhodnotení.

https://www.survio.com/survey/d/G5O1K1S3E5C9K7L7V

v offline verzii je k dispozícii na URL vyššie ..