O nás

Od svojho vzniku sa združenie Aktívne mesto venuje rozvoju mesta Detva vo všetkých oblastiach. V prevažnej miere však v environmentálnych aktivitách, práci s deťmi a mládežou vo voľnom čase, v športových aktivitách a práci so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva. Od roku 2010 združenie aktívne pracuje v regióne Podpoľanie a spolupracuje so spektrom organizácií, školských inštitúcií ako aj so samosprávami a snaží sa vytvárať možnosti pre svoje cieľové skupiny.

Snažíme sa vypracovať perfektnú kombináciu medzi obsahom a poskytovanými službami pre našu cieľovú skupinu účastníkov a projektových partnerov. Používame metódy neformálneho vzdelávania a učenia. To znamená, že ľudia sa spontánne učia svojou účasťou na činnostiach, sú konfrontovaní s konkrétnou situáciou, čelia problémom, pre ktoré je potrebné nájsť riešenie, či už ako jednotlivci, alebo skupina.

Mládežníckymi výmenami a EVS z programu Erasmus+ sledujeme spoznávanie krajín a národov prostredníctvom účasti na projektoch a napomáhame k odbúravaniu presudkov a obmedzených postojov u mladých ľudí. Snažíme sa preto spolupracovať so spektrom zahraničných organizácií, aby sme mali vlastný pohľad a nie obmedzený na danú krajinu, jej obyvateľov a miestne zvyky. V rokoch 2013 – 2016 sme hosťovali 6 EVS dobrovoľníkov a vyslali 8 dobrovoľníkov z regiónu do zahraničia. Čo sa týka ml.výmien v pozícii hostiteľskej organizácie sme realizovali 6 výmien a vysielali účastníkov na 8 výmien po európskych štátoch (Španielsko, Bulharsko, Turecko, Poľsko, Portugalsko, Fínsko, Taliansko).