Archív kategorií: Aktívne mesto (main menu)

Novoročný bedmintonový turnaj

Sobota (28. Január ´17) sa v multi-športovej hale Sportys niesla v znamení aktívneho oddychu. Novoročného bedmintonového turnaja sa zúčastnili okrem organizátorov a samotných hráčov aj miestni dobrovoľníci. Po 7 hodinách hry sme sa dostali k oceneniam. Doobedie sprevádzali 4-hry, kde bolo nasledovné umiestnenie :

                     1) P.Juhás/M.Kaľamár

                     2) T.Veselý/M.Nguyen

                     3) A.Katreniaková/J.Kubaliak

od 13.00 sa hrali 2-hry s výsledkami :

                      1) Marek Kaľamár

                      2) Jaroslav Kubaliak

                      3) Marek Strnadík

Ďakujeme všetkým zúčastneným a sponzorom, ktorý prispeli k organizácii turnaja.

Sponzori: Oz Aktívne mesto, BIAN studio, Hala Sportys, Sedlo Express, Corex, Mišiak BB

Medzinárodné projekty – Gymnázium Detva

Krúžok písania projektov, prípravy a implementácie projektov prevažne z Programu Erasmus+

dsc_1619

Mládež má v súčasnosti široké spektrum možností ako využívať svoj voľný čas. Základné a stredné školy organizujú krúžkovú činnosť a uspokojujú tým záujmy žiakov, čo prispieva k rozšíreniu obzorov, socializácii a sebarealizácii mladej generácie.
Krúžok „Medzinárodné projekty“ pod vedením Mgr. Mateja Lalíka na Gymnáziu v Detve úspešne pokračuje už druhý rok v svojej činnosti. Vznikol na základe túžby mladých ľudí po nových vedomostiach o písaní, tvorbe a realizácii projektov prevažne z programu Erasmus+, ako i z potreby konfrontácie s európskou mládežou, spoznávania nových kultúr a aktívneho podieľania sa na rozvoji a dianí v regióne.
Cieľom krúžku je motivovať a zapájať mládež do komunitných rovnako i medzinárodných projektov, podporovať ju v sebarealizácii či vlastných nápadoch a tak prispievať k jej rozvoju. Krúžok poskytuje mladým ľuďom informácie o programe Erasmus+, jeho podporných portáloch či nástrojoch i kľúčových kompetenciách  a možnostiach, ktoré majú po absolvovaní niektorej z mobilít. Študenti sa budú aktívne podieľať na písaní , plánovaní, i samotnej realizácii projektu, ktorý bude podobne ako minulý rok tvoriť výsledok ich tímovej práce. Stretnutia budú venované aj príprave na mládežnícke projekty doma i v zahraničí, ktoré ako spôsob neformálneho vzdelávania prispievajú k odbúravaniu predsudkov, xenofóbie či rasizmu a majú taktiež pozitívny vplyv na zlepšovanie úrovne komunikácie v cudzom jazyku mladých ľudí. V záujme podpory rozvoja regiónu a získavania nových kompetencií si každý študent vymyslí aktivitu, ktorú potom ako dobrovoľník sám zrealizuje. Krúžok predstavuje teda pre mladých šancu na rozvíjanie ich schopností a možnosť cestovať po svete.

Dagmar Kulichová

Dobrovoľníci z Detvy spoluorganizovali festival v Bulharsku

BALKAN YOUTH FESTIVAL – Balkánsky mládežnícky festival

Na prelome augusta a septembra sa pre detvianskych dobrovoľníkov Katarínu Ovčiarikovú a Juraja Petrinca stalo hosťujúcim miestom mesto Sandanski na juhu Bulharska neďaleko gréckych Tesaloník.
Títo mladí Detvania spolu s ďalšími dobrovoľníkmi z Lotyšska, Macedónska, Talianska, Španielska, Bulharska a Srbska spoločne pripravili 21. ročník Balkánskeho mládežníckeho festivalu, ktorý bol plný tanca, spevu, hudby a tiež výtvarného umenia.
Ešte pred začiatkom príprav však absolvovali On arrival training, počas ktorého sa naučili mnoho o tímovej práci, líderstve, organizovaní podujatí, nejaké tie základy bulharčiny, …Zo všetkého najviac však potrápili svoju kreativitu a mali možnosť zlepšiť sa v angličtine, ktorá bola pracovným jazykom projektu. Počas samotných príprav sa venovali najmä propagácii programu medzi mladými. Voľné dni strávili cestovaním ako k moru, do miest, tak aj do hôr.
Vďaka tomuto projektu, ktorý im umožnilo OZ Aktívne mesto Detva v spolupráci s EVS si vytvorili priateľstvá, ktoré trvajú aj naďalej.

Katarína Ovčiariková
dobrovoľník EVS
Detva 2016

3  12  4

Podpora cyklistiky (PCR projekt)

Skupina mladých ľudí, ktorá sa v uplynulom roku stretávala v záujmovom útvare “Medzinárodné projekty” organizovanom združením Aktívne mesto, realizovala projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny v meste Detva. Po niekoľko mesačnej príprave sa na konci júna 2016 odštartovala realizačnú fázu projektu. Hlavná časť projektu sa uskutočnila v Detve v termíne od 14.8 – 22.8. Zámerom projektu bolo nadobúdanie interkultúrnych skúseností, zlepšenie jazykových schopností účastníkov, získanie medzinárodných priateľov, cestovanie, tvorba a realizácia projektov a taktiež aj zviditeľnenie hostiteľského regiónu.
Počas projektu mládežníckej výmeny Pre-cycling Race sme hosťovali 24 maďarských, arménskych a fínskych účastníkov. V polovici augusta 2016 sme tak na týždeň zaplnili ulice medzinárodným cyklistickým pelotónom. Bicykle sme však nevyužívali len pri návšteve prevádzok obnoviteľných zdrojov energie (OZE) ale aj na to, aby sme každý deň našim zahraničným priateľom kúsok po kúsku predstavovali hostiteľské mesto Detva. Podporili sme tak cyklistiku ako alternatívny spôsob dopravy, zdravý životný štýl a posilnili sme v účastníkoch športového ducha. Cieľom nášho projektu bolo nie len zvýšenie informovanosti o OZE a ich využití v regióne Podpoľanie, ale aj spôsoby a možnosti ich implementácie v hostiteľskej krajine. Na projekte sme dbali o životné prostredie a aktívny životný štýl prostredníctvom vopred pripravených aktivít. Tie smerovali k získaniu medzinárodných mládežníckych kompetencii a účastníci si ich na konci projektu našli v certifikáte Youthpass. Okrem toho si počas trvania výmeny zlepšili vyjadrovanie a komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, zvýšili svoje kultúrne povedomie, posilnili športového a tímového ducha, rozvíjali sebarealizáciu, demonštrovali svoju kreativitu a sociálne schopnosti. Výstupom nášho projektu sú mediálne výstupy ako fotografie, environmentálne logo ml. výmeny a demonštračné video, ktoré zachytáva rôznorodosť aktivít projektu počas obdobia jeho realizácie. Okrem dobrých pocitov a životných skúseností si účastníci odniesli nespočetné množstvo zážitkov a spoznalo nových priateľov.

   

Členovia

Mgr. Andrea Laliková – štatutárny zástupca, pracuje na tvorbe predajných a prezentačných stánkov na miestnych jarmokoch a podujatiach.

Bc. Dagmar Kulichová – koordinátor pre mládežnícke výmeny. V minulosti bola líderkou niekoľkých ml. výmien. Počas implementácie EVS projektov v pôsobnosti HO pracovala s dobrovoľníkmi. Napomáhala pri organizácii kurzov slovenčiny pre EVS, spoluorganizovala podujatia (národné večery, cooking kluby a pod.)

Mgr. Matej Lalik – projektový manažér, koordinátor EVS aktivít v organizácii a tvorca ŽoNFP projektov. Má skúsenosti s implementáciou EVS projektov aj s vysielaním dobrovoľníkov do zahraničia. Vybavovanie prechodných pobytov, VÍZ a podobne pre hosťujúcich dobrovoľníkov. V minulosti bol lídrom niekoľkých mládežníckych medzinárodných výmien. Pracuje na projektoch aj mimo E+ programu. Vytvára podmienky pre ďalšie napredovanie združenia, rozširuje tým spolupracovníkov a podnecuje mladých ľudí k tvorbe a realizácii dobrovoľníckych aktivít.

Ing. Jozef Ľupták – bývalý dobrovoľník EVS, v prípravnej fáze projektov komunikuje s potenciálnymi dobrovoľníkmi. Organizuje Skype hovory a pripravuje podmienky pre začínajúcich dobrovoľníkov.

Jaroslav Činčura – správa webu, audio a video, zabezpečovanie a tvorba podujatí

Partneri

Partner organisations  in SVK                                         International partner organisations
Gymnázium Detva Dúm detí a mládeže PRAHA, Czech republic
 Základná škola A. Thurzu Detva   Intercambia associao Juvenil MALAGA, Spain
 Základná škola J. J. Thurzu Detva  Balkan Youth Festival SOFIA, Bulgaria
 OZ Studnička Detva  Armenian Progressive youth (APY) YEREVAN, Armenia
 Mesto Detva  OHP ZIELONA GORA, Poland
Oz Podpoľanček Haccettepe University ANKARA, Turkey
Naša čajovňa ( OZ Naše Mesto Detva) Tokat Youth Centre TOKAT, Turkey
Základná škola Slatinské Lazy All- Ukrainian association for youth cooperation „Alternative-V“ KYJEV, Ukraine
InCO – Interculturalita and Comunicazione MILÁNO, Italy
Pro Atlantico Associacao Juvenil PORTO , Portugal

Misie

  • elimination of prejudices, xenophobia, racism against third countries as well as partner countries of European Union
  • active cooperation of citizens, entities and institutions
  • implementation and support activities in sport, culture, social and leisure time activities

O nás

Od svojho vzniku sa združenie Aktívne mesto venuje rozvoju mesta Detva vo všetkých oblastiach. V prevažnej miere však v environmentálnych aktivitách, práci s deťmi a mládežou vo voľnom čase, v športových aktivitách a práci so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva. Od roku 2010 združenie aktívne pracuje v regióne Podpoľanie a spolupracuje so spektrom organizácií, školských inštitúcií ako aj so samosprávami a snaží sa vytvárať možnosti pre svoje cieľové skupiny.

Snažíme sa vypracovať perfektnú kombináciu medzi obsahom a poskytovanými službami pre našu cieľovú skupinu účastníkov a projektových partnerov. Používame metódy neformálneho vzdelávania a učenia. To znamená, že ľudia sa spontánne učia svojou účasťou na činnostiach, sú konfrontovaní s konkrétnou situáciou, čelia problémom, pre ktoré je potrebné nájsť riešenie, či už ako jednotlivci, alebo skupina.

Mládežníckymi výmenami a EVS z programu Erasmus+ sledujeme spoznávanie krajín a národov prostredníctvom účasti na projektoch a napomáhame k odbúravaniu presudkov a obmedzených postojov u mladých ľudí. Snažíme sa preto spolupracovať so spektrom zahraničných organizácií, aby sme mali vlastný pohľad a nie obmedzený na danú krajinu, jej obyvateľov a miestne zvyky. V rokoch 2013 – 2016 sme hosťovali 6 EVS dobrovoľníkov a vyslali 8 dobrovoľníkov z regiónu do zahraničia. Čo sa týka ml.výmien v pozícii hostiteľskej organizácie sme realizovali 6 výmien a vysielali účastníkov na 8 výmien po európskych štátoch (Španielsko, Bulharsko, Turecko, Poľsko, Portugalsko, Fínsko, Taliansko).

Pre-cycling Race (mládežnícka výmena)

Pre-cycling Race (15.8. -21. 8. 2016)

Cyklistika, svetovo uznávaný šport, je dnes ponímaná ako jeden z alternatívnych spôsobov dopravy s nulovým negatívnym dopadom na životné prostredie. Projekt mládežníckej výmeny Pre – cycling Race bol okrem cyklistiky venovaný tematike obnoviteľných zdrojov energie. Prispel k zviditeľneniu a demonštrácii OZE v regióne Podpoľanie. Počas 8 dní mládežníci zo Slovenska, Maďarska, Fínska a Arménska vytvorili medzinárodný cyklistický pelotón a pohybovali sa na aktivity na bicykloch. Cyklistika Podpoľaním pozostávala z návštevy prevádzky spracovania biomasy a bioplynnej stanice v Detve, prevádzky malej vodnej elektrárne v obci Korytárky a výletu do lezeckej oblasti Kaľamárka. Tam sa okrem geocachingu rozvíjali aj v skalolezectve, teambuildingu a LAND ARTe. Okrem spomínaných miest mládežníci zavítali aj do prevádzky výroby slnečných kolektorov v Žiari nad Hronom. Na demonštračných objektoch si ukázali princípy vzniku tej ktorej energie, príklady z jednotlivých krajín a ich rozšírenie. “Počas pracovného týždňa sme realizovali rôznorodé aktivity, zbierali vedomosti a rozvíjali tímového ducha pri športových aktivitách a súťažiach” skonštatovala na záver projektu Lucia Gondášová z Gymnázia v Detve.
Každej z participujúcich krajín patril jeden večer na predstavenie nielen svojej krajiny ale aj zvykov, kultúry a národnej kuchyne. Prezentáciou talentov na multikultúrnom festivale AMARO SVITOS/ NÁŠ SVET, organizovanom Detvianskou Alianciou Rómov, sme spoznali a podporili mladých ľudí z miestnych komunít. Počas realizačnej fázy projektu vznikalo video zostrihané do ERASMUS+ spotu. Všetci sme si odniesli zážitky a skúsenosti no najmä si zlepšili komunikačné schopnosti v anglickom jazyku. Okrem toho sme spoznali nových priateľov. Niektorým hosťujúcim účastníkom dal však tento projekt omnoho viac ako ostatným. Prvý raz sedeli na bicykli a vzájomnou spoluprácou a radami v medzinárodnom tíme sa pomerne rýchlo naučili bicyklovať. Týždeň plný skúseností, emócií, vedomostí a zážitkov. ĎAKUJEME !!!!

DO – ERASMOVANIA PRIATELIA

Bc. Dagmar Kulichová