Archív kategorií: 2015 – teraz – YE

Krížom krážom Európou

Mládežnícka výmena E+ – Wild Life v Holandsku

Voľno-časová aktivita Medzinárodné projekty prináša nám, študentom z Gymnázia v Detve okrem vedomostí o tvorbe projektov v rámci programu ERASMUS+ aj nespočetné množstvo príležitostí. Jednou z nich je účasť na mládežníckych výmenách doma i v zahraničí. Päť z nás sa pod záštitou OZ Aktívne mesto v období 18.2. – 27.2. 2017 zúčastnilo medzinárodnej mládežníckej výmeny. Projekt s názvom Wild Life sa realizoval vo veternom holandskom mestečku Ommen. Cieľom tejto aktivity bolo poskytnúť mládeži možnosť otestovať svoje jazykové schopnosti, dozvedieť sa viac informácií o problematike týkajúcej sa ochrany zvierat a v neposlednom rade tiež možnosť spoznať hosťujúcu krajinu. Výmena trvala 8 dní, pričom každý deň bol vyplnený zaujímavým programom a rôznymi obohacujúcimi aktivitami, ktoré sa konali v blízkosti Ommenu, ale aj vo vzdialenejších častiach Holandska. Okrem nás sa výmeny zúčastnili mládežníci z ďalších siedmych európskych krajín – Slovinsko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Litva a domáci organizátori – Holandsko. Celkový počet účastníkov tak presiahol číslo 40, pričom okrem nás boli počas celej výmeny aktívnymi členmi aj psíky organizátorov a psík líderky slovinského tímu. Najsilnejším zážitkom pre nás všetkých bola jednoznačne jazda na prepožičaných typicky holandských bicykloch, ktoré nám poslúžili na prepravu do vybraných organizácií zameraných na pomoc zvieratám, kde sme aktívne pracovali ako dobrovoľníci. Okrem toho sme podnikli aj dvojhodinovú cestu autobusom, ktorý nás zaviezol do dvoch miest, v ktorých sme navštívili tri centrá pre zachránené zvieratá, ktoré fungujú ako ZOO a ponúkajú návštevníkom pohľad na to, ako pracujú so zvieratami s cieľom ich návratu do voľnej prírody. Tento pobyt nám priniesol nové poznatky v oblasti tematiky projektu, naskytla sa nám možnosť spoznať v krátkom časovom období ľudí z viacerých krajín, a tak sa dozvedieť viac o ich kultúre, či už prostredníctvom vzájomnej komunikácie v anglickom jazyku alebo pri pracovaní v medzinárodných skupinách počas aktivít projektu.

Lucia Gondášová & Alica Moravčíková

     

Podpora cyklistiky (PCR projekt)

Skupina mladých ľudí, ktorá sa v uplynulom roku stretávala v záujmovom útvare “Medzinárodné projekty” organizovanom združením Aktívne mesto, realizovala projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny v meste Detva. Po niekoľko mesačnej príprave sa na konci júna 2016 odštartovala realizačnú fázu projektu. Hlavná časť projektu sa uskutočnila v Detve v termíne od 14.8 – 22.8. Zámerom projektu bolo nadobúdanie interkultúrnych skúseností, zlepšenie jazykových schopností účastníkov, získanie medzinárodných priateľov, cestovanie, tvorba a realizácia projektov a taktiež aj zviditeľnenie hostiteľského regiónu.
Počas projektu mládežníckej výmeny Pre-cycling Race sme hosťovali 24 maďarských, arménskych a fínskych účastníkov. V polovici augusta 2016 sme tak na týždeň zaplnili ulice medzinárodným cyklistickým pelotónom. Bicykle sme však nevyužívali len pri návšteve prevádzok obnoviteľných zdrojov energie (OZE) ale aj na to, aby sme každý deň našim zahraničným priateľom kúsok po kúsku predstavovali hostiteľské mesto Detva. Podporili sme tak cyklistiku ako alternatívny spôsob dopravy, zdravý životný štýl a posilnili sme v účastníkoch športového ducha. Cieľom nášho projektu bolo nie len zvýšenie informovanosti o OZE a ich využití v regióne Podpoľanie, ale aj spôsoby a možnosti ich implementácie v hostiteľskej krajine. Na projekte sme dbali o životné prostredie a aktívny životný štýl prostredníctvom vopred pripravených aktivít. Tie smerovali k získaniu medzinárodných mládežníckych kompetencii a účastníci si ich na konci projektu našli v certifikáte Youthpass. Okrem toho si počas trvania výmeny zlepšili vyjadrovanie a komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, zvýšili svoje kultúrne povedomie, posilnili športového a tímového ducha, rozvíjali sebarealizáciu, demonštrovali svoju kreativitu a sociálne schopnosti. Výstupom nášho projektu sú mediálne výstupy ako fotografie, environmentálne logo ml. výmeny a demonštračné video, ktoré zachytáva rôznorodosť aktivít projektu počas obdobia jeho realizácie. Okrem dobrých pocitov a životných skúseností si účastníci odniesli nespočetné množstvo zážitkov a spoznalo nových priateľov.

   

Pre-cycling Race (mládežnícka výmena)

Pre-cycling Race (15.8. -21. 8. 2016)

Cyklistika, svetovo uznávaný šport, je dnes ponímaná ako jeden z alternatívnych spôsobov dopravy s nulovým negatívnym dopadom na životné prostredie. Projekt mládežníckej výmeny Pre – cycling Race bol okrem cyklistiky venovaný tematike obnoviteľných zdrojov energie. Prispel k zviditeľneniu a demonštrácii OZE v regióne Podpoľanie. Počas 8 dní mládežníci zo Slovenska, Maďarska, Fínska a Arménska vytvorili medzinárodný cyklistický pelotón a pohybovali sa na aktivity na bicykloch. Cyklistika Podpoľaním pozostávala z návštevy prevádzky spracovania biomasy a bioplynnej stanice v Detve, prevádzky malej vodnej elektrárne v obci Korytárky a výletu do lezeckej oblasti Kaľamárka. Tam sa okrem geocachingu rozvíjali aj v skalolezectve, teambuildingu a LAND ARTe. Okrem spomínaných miest mládežníci zavítali aj do prevádzky výroby slnečných kolektorov v Žiari nad Hronom. Na demonštračných objektoch si ukázali princípy vzniku tej ktorej energie, príklady z jednotlivých krajín a ich rozšírenie. “Počas pracovného týždňa sme realizovali rôznorodé aktivity, zbierali vedomosti a rozvíjali tímového ducha pri športových aktivitách a súťažiach” skonštatovala na záver projektu Lucia Gondášová z Gymnázia v Detve.
Každej z participujúcich krajín patril jeden večer na predstavenie nielen svojej krajiny ale aj zvykov, kultúry a národnej kuchyne. Prezentáciou talentov na multikultúrnom festivale AMARO SVITOS/ NÁŠ SVET, organizovanom Detvianskou Alianciou Rómov, sme spoznali a podporili mladých ľudí z miestnych komunít. Počas realizačnej fázy projektu vznikalo video zostrihané do ERASMUS+ spotu. Všetci sme si odniesli zážitky a skúsenosti no najmä si zlepšili komunikačné schopnosti v anglickom jazyku. Okrem toho sme spoznali nových priateľov. Niektorým hosťujúcim účastníkom dal však tento projekt omnoho viac ako ostatným. Prvý raz sedeli na bicykli a vzájomnou spoluprácou a radami v medzinárodnom tíme sa pomerne rýchlo naučili bicyklovať. Týždeň plný skúseností, emócií, vedomostí a zážitkov. ĎAKUJEME !!!!

DO – ERASMOVANIA PRIATELIA

Bc. Dagmar Kulichová

Our Codes Our Way (mládežnícka výmena)

Our Codes Our Way   (23.8. – 2.9. 2016)
Verbálna i neverbálna komunikácia, prostriedok slúžiaci na výmenu informácii a teda dorozumievanie sa, hrá v našich životoch dôležitú úlohu. Nie je deň a nie je situácia, kedy by sme nekomunikovali – slovami, pohľadmi, mimikou a celým telom. Our Codes Our Way, mládežnícka výmena, ktorá vzišla z túžby opäť uvidieť starých priateľov, zasa raz spojila mládežníkov z Turecka, Slovenska a Španielska. Všetko sa to začalo projektom KNOW THYSELF ešte minulý rok v Detve, kedy sme sa spoznali. Naši priatelia zo Španielska sa rozhodli implementovať projekt a pozvať nás spolu s Tureckou stranou ako partnerov. Tentoraz bolo hosťujúcou krajinou Španielsko, konkrétne mestá ALBACETE a VALENCIA. Mládežnícka výmena bola zameraná na spôsoby komunikácie so sluchovo postihnutými. Jej súčasťou bol aj workshop znakovej reči, kde sme sa naučili a v rámci národných jazykov  porovnali frázy ako ďakujem, ahoj , dobrú chuť…. Našli sme malé odlišnosti a každý z nás si vymyslel prezývku. V priebehu dvoch týždňov sme zažili neuveriteľné množstvo zážitkov. Teambuildingové aktivity upevnili nášho tímového ducha a národné „PARTY“ večery poodhalili kultúrne špecifiká jednotlivých krajín. Areál v Casas de Juan Núñez nám svojou rozľahlosťou a rozmanitosťou priestorov na aktivity poskytol nesmierne bohatý program. Lukostreľba, Zipwire, lanová dráha – Suspension bridge, American track, vodné pólo , výroba chleba, tradičné hry, tvorba blogu, kreatívne workshopy či súťaž vo výrobe strašiakov- toto všetko a mnoho ďalších aktivít tvorilo náš harmonogram. Program vždy začínal raňajkami a končil party v španielskom štýle – čiže zábava do neskorej hodiny rannej..Či už to bola Chill out party, Costume party alebo Horror night…nesmierne sme si to užili. Na otázku čo je charakteristické pre Albacete sme dostali odpoveď v Múzeu nožov, kde nám bol sprostredkovaná ich história. Pre mnohých z nás však bol veľkým a najväčším zážitkom výlet do Alcalá del Júcar, kde sme pod dohľadom inštruktoriek nasadli do kajakov, zobrali do rúk pádla a vydali sa na splav. Boli sme rozdelení na dva tímy- s červenými a žltými prilbami. Spoločne sme si zasúťažili a tím, ktorý prehral musel skočiť do vody Boli to úžasné momenty plné zábavy. A tak sa nielen pádlovalo, ale aj plávalo v studenej rieke. Všetci sme sa bezpečne navrátili na breh podotýkam bez straty obuvi, keďže si pár odvážlivcov aj napriek varovaniam obulo nevhodnú obuv. Pred odchodom do Valencie nás čakal stret so španielskymi médiami a pre mnohých prvá práca s kamerou – stali sa z nás hviezdy videoklipu. Lip dub piesne Can’t Stop This Feeling od Justina Timberlaka v prevedení znakovej reči bola “ nepreháňam keď poviem makačka. Neúprosné teplo, neustále opakovanie obrazov nás všetkých fyzicky aj psychicky totálne vyčerpalo, takže večer sme padli unavení do postele. Niekto skôr niekto neskôr. Nasledujúci deň sme sa skoro ráno zbalení a pripravení na cestu vydali do mesta Valencia, vzdialeného takmer 3 hodiny cesty, kde sme podnikli návštevu Oceanária. Najpôsobivejším momentom okrem splavu bola pre mňa šou delfínov práve v tomto oceanáriu. Delfíny tam predvádzali neuveriteľné kúsky, vyhadzovali sa z vody na povel. Spolupráca človeka a poslušnosť delfínov vytvorila priam mystické momenty, ktoré myslím nielen mňa chytili za srdce. Toto vyčerpávajúce poobedie plné spoznávania rôznych živočíšnych druhov, sme zavŕšili potulkami po meste a príchodom do hostela. Raj, ako inak by sa dalo nazvať toto nádherné mesto s bohatou architektúrou, nám ponúkol ďalší nezabudnuteľný deň, ktorý sme strávili prehliadkou historického centra a výletom na pláž. Posledný večer a rozlúčku s Valenciou išli niektorí osláviť do klubu, niektorí ostali v miestnom bare a chillovali tam. Pláž, Playa de Malvarrosa, sa nám však natoľko zapáčila, že sme si ešte v deň odchodu išli zaplávať a užiť more. Večer sme sa spolu s priateľmi vrátili autobusom do Albacete, odkiaľ sme v nočných hodinách cestovali do Madridu. Tam sme čakali niekoľko dlhých hodín na let do Budapešti, odkiaľ sme sa autami presunuli späť na Slovensko Ako sa vraví všade dobre, ale doma najlepšie a tak sme sa po dvoch týždňoch v slnečnom Španielsku plný zážitkov a emócií vrátili domov.

Dagmar Kulichová

8 9 11 12 3 7

The William Theatre (projekt ml. výmeny)

The William Theatre

Dni 15.-21.7.2016 sme strávili v talianskom meste Molfetta na mládežníckej výmene. Náš tím bol tvorený piatimi mládežníkmi a svojou účasťou prispeli ďalšie štyri krajiny a to Španielsko, Wales, Rusko a domovská krajina Taliansko. Projekt nás zaujal už doma, keď sme si ho vybrali a rozhodli sme sa zúčastniť sa ho. Týkal sa divadla a bol akousi oslavou a pripomenutím si Williama Shakespeara. Dal nám toho omnoho viac ako by sme si len mohli priať. Pomocou aktivít sme sa naučili pracovať v tíme, získali sme dôveru voči iným, zlepšili sme si cudzí jazyk a komunikáciu v ňom, nadviazali sme nové medzinárodné priateľstvá a spoznali nové kultúry. To bol len zlomok toho, o čo všetko nás táto mládežnícka výmena obohatila. Počas týždňa stráveného v Taliansku, sme ochutnali pravú taliansku kuchyňu a počas medzinárodného večera aj typické jedlá Walesu, Španielska a Ruska. Spoznali sme mesto Molfetta, keď sme hľadali rôzne miesta počas plnenia úloh, navštívili sme v ňom múzeá, ale aj vyhliadky a samozrejme sa nezabudli ani na maličkú piesočnatú pláž a skúsili sme aj taliansku morskú vodu. V medzinárodných tímoch sme pracovali na scénkach a následne sme ich prezentovali pred všetkými, čo nás naučilo mnohým veciam. Bolo nám potešením a sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto mládežníckej výmeny, kde sme nadobudli nové skúsenosti a zlepšili sme sa aj po ľudskej stránke. Urobilo to z nás nových a lepších ľudí.

Lucia Gondášová

10   20   28   24   12   13

APV projektu mládežníckej výmeny Júl 2016 Taliansko

Prípravná návšteva projektu The William Theatre

Gymnázium v Detve, stredná škola ktorú som navštevoval, mi počas môjho štúdia poskytla mnoho možností, ako si obohatiť študentský život. Jednou z nich bola aj možnosť zúčastniť sa mládežníckych výmen v rámci programu Erasmus+. Pred rokom som navštívil krajinu tisícich jazier – Fínsko, čo vo mne vzbudilo obrovský záujem o cestovanie. Tento školský rok som sa na našej škole aktívne zúčastňoval krúžku „Medzinárodné projekty“. Na krúžku sme sa pod vedením Mgr. Mateja Lalíka oboznámili s jednotlivými krokmi a postupmi od myšlienky cez prípravu až po samotnú implementáciu projektu. Dostali sme príležitosť participovať v projekte „The William Theatre“ v Molfette v južnom Taliansku. Je to projekt s divadelnou tematikou zameraný konkrétne na Williama Shakespeara. Ďalší partneri zapojení do projektu pochádzajú z Ruska, Talianska, Walesu a zo Španielska. V období od 27.- 30. júna som sa spolu s Dagmar Kulichovou v zastúpení Oz Aktívne mesto zúčastnil na prípravnej návšteve. Tam sme prediskutovali všetky aktivity a detaily projektu, zoznámili sme sa s miestom realizácie, realizačným tímom, lídrami jednotlivých národných tímov a samozrejme sme zažili veľa zábavy. Okrem konzultovania a spoznávania priestorov sme si našli chvíľu voľného času a boli sme si zaplávať v mori. Na ceste do Molfetty nás postretli malé problémy, menšie blúdenia, hľadania ciest, no vždy sme našli správnu cestu a šťastne sme dorazili do cieľa. Cesta naspäť bola o niečo zložitejšia, no aj tak sme sa vrátili domov živí a zdraví. Počas tých dvoch dní v Molfette sme spoznali veľa skvelých ľudí Tešíme sa na obdobie realizácie a stretnutie s novými priateľmi.

Ján Čáni

P60628-101716 13528987_10154205224956093_4505762734830524776_n (1) P60630-024238 P60629-095848 P60628-185948 P60628-120846 P60628-115854

Poznaj sám seba

 

KNOW THYSELF – Poznaj sám seba

Mladým ľuďom v súčasnej dobe treba ukázať , že voľný čas sa dá tráviť aj iným spôsobom, ako pri počítačoch a rôznych výdobytkoch modernej doby. Práve na základe tejto myšlienky vznikol projekt s názvom KNOW THYSELF – Poznaj sám seba, ktorý bol implementovaný Základnou školou v Slatinských Lazoch v spolupráci s občianskym združením Aktívne mesto pôsobiacim v Detve.
Cieľom projektu, ktorý bol realizovaný prostredníctvom programu Erasmus + bolo aktivizovať mladých ľudí v mikroregióne Podjavorie, zapojiť ich do rôznych aktivít, rozvíjať ich kreativitu a navrátiť miestnym obyvateľom spolupatričnosť. Realizácia projektu prebiehala od 28. 9. do 4. 10. 2015. Mládežníckej výmeny sa zúčastnili národné tímy zo Slovenska, Španielska, Turecka a Poľska. Počas týždňa, ktorý bol plný aktivít a zážitkov mali možnosť nielen zlepšiť svoje jazykové schopnosti, ale hlavne spoznať vzájomne jeden druhého, svoje kultúry a zvyky. Obdobie realizácie bolo rozdelené na dve časti. Prvé štyri dni mládež zbierala inšpiráciu a spoznávala krásy Banskobystrického kraja a regiónu Podpoľanie. Nasledujúce tri dni sa vďaka nazbieranej inšpirácii mohla prejaviť kreativita mládežníkov. Vytvorili sa dve zmiešané skupiny. Zatiaľ čo jedna sa v spolupráci s permakulturistom pánom J. Fekiačom venovala navrhovaniu i praktickej realizácii bylinnej špirály, ohniska a náučného chodníka v Základnej škole v Slatinských Lazoch, druhá skupina sa pod vedením pána Krška venovala LAND ARTu v obci Klokoč, neďaleko minerálnych prameňov Polomy. Nakoľko sa to v určenom termíne realizačnej fázy nestihlo, škola zorganizovala bri gádu a do prác zapojila aj miestnu komunitu – učiteľov, žiakov, rodičov a ochotných dobrovoľníkov, ktorí v Slatinských Lazoch. pomohli začatú prácu v areáli školy dokončiť.
Veríme, že úsilie mladých ľudí venované reorganizácii areálu školy bude pre školu prospešné a spríjemní žiakom výchovno-vzdelávací proces. Dúfame, že vďaka tomuto projektu vzrastie aktivita mladých v regióne a podporí ich aj staršia generácia, aby sa dianie v obciach a súdržnosť obyvateľov nevytrácalo.

Dagmar Kulichová
ZŠ Slatinské Lazy

19 1114

24